#TotesKosh "Totally Kosher" Vintage T-shirt
#TotesKosh "Totally Kosher" Vintage T-shirt from $ 25.50
+ Quick Shop